Suunnitteluyhteistyöllä kohti parempaa elämänlaatua - Opas kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen integroituun hallintaan

Suunnitteluyhteistyöllä kohti parempaa elämänlaatua -julkaisu on NEW BRIDGES -projektin lopputuotos. Projektissa kehitettiin keinoja entistä yhtenäisempään aluesuunnitteluun. Tästä oppaasta löytyy tietoa jokaiselle avoimemmasta, osallistavasta ja vuorovaikutteisesta suunnittelukulttuurista kiinnostuneelle. Opasta voidaan käyttää monella tapaa: kaupunkiseudullisen yhteistyön ohjenuorana, tuomaan elämänlaadulliset näkökulmat aluesuunnitteluun ensimmäistä kertaa tai parantamaan nykyisiä käytäntöjä yhteistyömalleja tehostamalla.

Projektissa on tarkasteltu elämänlaatua kaupungin ja maaseudun välisessä vuorovaikutuksessa kolmella tavalla: liikkumisen ja saavutettavuuden, palveluiden järjestämisen ja asumismieltymysten kannalta. Oppaassa keskitytään vahvistamaan näiden osatekijöiden hallintaa osana aluesuunnittelua.

Cover