Wspólne planowanie - lepsza jakość życia Informator na temat zintegrowanego zarządzania relacjami miejsko-wiejskimi

„Wspólne planowanie – lepsza jakość życia” to jeden z końcowych efektów realizacji projektu NEW BRIDGES promującego bardziej zintegrowane podejście do procesu planowania regionalnego. Celem niniejszego informatora jest dostarczenie inspiracji osobom, które za cel stawiają sobie stworzenie bardziej otwartej i interaktywnej kultury planowania o szerokim zasięgu. Informator może służyć jako źródło wytycznych pomocnych w budowaniu współpracy w regionach miejskich i wdrażaniu podejścia uwzględniającego aspekt jakości życia w planowaniu regionalnym od podstaw. Możliwe jest również jego wykorzystanie do usprawniania istniejących działań poprzez wspieranie skuteczności struktur współpracy.

W projekcie położono nacisk na trzy elementy składające się na jakość życia w aspekcie interakcji obszarów miejskich i wiejskich: dostępność i mobilność, zaopatrzenie w usługi oraz preferencje mieszkaniowe. W niniejszym informatorze wzmocnienie zarządzania powyższymi elementami ujęte zostało jako część szerszej strategii planowania przestrzennego.

""