Publications

Project summary list

Many European cities are facing challenges when it comes to setting up and implementing truly sustainable mobility policies and measures. The QUEST tool has been designed to help small and medium-sized cities to set up and further develop their sustainable mobility policies and actions with the assistance of an external expert (QUEST auditor). QUEST supports European cities in making real…
Type: Publication
Topic: Mobility
Många städer ställs inför utmaningar när det gäller att skapa attraktiva och hållbara städer med god tillgänglighet och hög tillväxt. QUEST hjälper små och medelstora städer att konkret förbättra sitt arbete med hållbara transporter och ta fram lösningar som bidrar till att uppfylla målen om hög livskvalité, minskad klimatpåverkan och effektiv markanvändning. QUEST-metoden har utvecklats inom…
Type: Publication
Topic: