Dobre praktyki związane z gospodarką osadami ściekowymi

Skuteczne oczyszczanie ścieków komunalnych prowadzi do powstawania dużych ilości osadów ściekowych. Przykładowo w krajach w całości lub częściowo położonych w zlewisku Morza Bałtyckiego rocznie generuje się około 3,5 milionów ton suchej masy – przewiduje się, że do 2020 roku ta ilość wzrośnie do prawie czterech milionów ton. Gospodarka osadami ściekowymi jest istotną kwestią w każdej nowoczesnej komunalnej oczyszczalni ścieków: ważne jest, aby substancje odżywcze nie dostawały się do osadów ściekowych, aby wykorzystać dostępny materiał i energię oraz zutylizować je skutecznie i z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

""