EUCF 3rd call webinar: Denmark

EUCF 3rd call webinar: Denmark

EUCF 3rd call webinar

**In English below**

Tilmeld dig webinaret: ”EU City Facility”/EUCF-initiativet i detaljer

Webinaret handler om den anden indkaldelse af EUCF-tilskud i Danmark og finder sted den 11. november 2021 kl. 10-11:30 CET. Gå ikke glip af denne mulighed for at sætte skub i implementeringen af jeres bæredygtige energiplan!

Alle fire danske ansøgere under den anden ansøgningsrunde (frist 31. maj 2021) er blevet udvalgt til støtte og via bevilling fra den første ansøgningsrunde er Nyborg og Samsø pt. ved at udvikle investeringskoncepter for hhv. lokale VE projekter og bæredygtig færgerute.       

Danmark har således haft succes under de tidligere ansøgningsrunder og vi håber at få en række gode nye ansøgninger til denne nye indkaldelse.

Union of Baltic Cities er det nationale netværk for formidling af initiativet i Danmark, og EC Network er dansk landeoperatør.

EUCF tilbyder en engangsstøtte (60.000 €) til at hjælpe byer/kommuner og grupper af kommuner i udviklingen af ​​solide investeringsplaner indenfor effektivisering og vedvarende energi. Fristen for at søge disse midler i den anden ansøgningsrunde er 31. maj 2021.

Hvis I vil vide mere om muligheden for at ansøge midler til at udvikle et investeringskoncept og hvordan EUCF kan hjælpe jer med at udvikle et sådant, må I ikke gå glip af dette webinar.

 

REGISTRER NU via dette link!

 

Webinaret er specifikt rettet mod lokale aktører; byer, kommuner og deres grupper.

Mere information:

• Link til EUCF hjemmeside

 

Register for the Webinar: The EUCF initiative in detail (in Danish)

The webinar about the third call for EUCF grants in Denmark will take place on 11th November 2021 at 10-11:30 am CET. Don't miss out on this opportunity to boost your sustainable energy plan!

All four Danish applicants during the second application round (deadline 31 May 2021) have been selected for support and via a grant from the first application round, Nyborg and Samsø are currently developing investment concepts for resp. local RE projects and sustainable ferry route.

Denmark has thus been successful during the previous application rounds and we hope to receive a number of good new applications for this new call.

Union of Baltic Cities is the National Network for the dissemination of the initiative in Denmark and EC Network is the country expert.

 

If you want to know more about the possibility of applying for funding to develop an investment concept and how the EUCF can help you develop such one, do not miss this webinar.

The EUCF offers a lumpsum financial aid (€ 60,000), training and technical assistance, to support cities, municipalities and groups of municipalities in the development of solid investment plans in efficiency initiatives. energy and renewable energy. The deadline to apply for these funds is May 31, 2021.

Discover this initiative to support your sustainable energy plans and projects!

 

REGISTER NOW via this link!

 

This webinar is specifically aimed at local entities; cities, municipalities and their groups.

More information:

• EUCF website