Publications

Project summary list

This report is the final report of the INTERREG IVB project NEW BRIDGES ‘Strengthening the Quality of Life through the Improved Management of Urban Rural Interaction’. Approved under priority 4: ‘Attractive & competitive cities and regions’ the project received funding from the Baltic Sea Region Programme 2007-2013.  
Type: Publication
“Planning Together for Better Quality of Life – Guide for Integrated Management of Urban Rural Interaction” is one of the final outputs of the NEW BRIDGES project promoting a more integrated approach to regional planning. This guide functions as an inspiration to anyone interested in striving for a more open, inclusive and interactive planning culture.
Type: Publication
Suunnitteluyhteistyöllä kohti parempaa elämänlaatua -julkaisu on NEW BRIDGES -projektin lopputuotos. Projektissa kehitettiin keinoja entistä yhtenäisempään aluesuunnitteluun. Tästä oppaasta löytyy tietoa jokaiselle avoimemmasta, osallistavasta ja vuorovaikutteisesta suunnittelukulttuurista kiinnostuneelle. Opasta voidaan käyttää monella tapaa: kaupunkiseudullisen yhteistyön ohjenuorana, tuomaan…
Type: Publication
„Wspólne planowanie – lepsza jakość życia” to jeden z końcowych efektów realizacji projektu NEW BRIDGES promującego bardziej zintegrowane podejście do procesu planowania regionalnego. Celem niniejszego informatora jest dostarczenie inspiracji osobom, które za cel stawiają sobie stworzenie bardziej otwartej i interaktywnej kultury planowania o szerokim zasięgu. Informator może służyć jako źródło…
Type: Publication
„Gemeinsames Planen für mehr Lebensqualität“ ist eines der Ergebnisse des NEW BRIDGES-Projekts, mit dem ein umfassenderer Raumplanungsansatz gefördert wird. Dieser Leitfaden soll als Inspiration für all diejenigen dienen, die eine offenere und interaktivere Planungskultur anstreben, in die alle Betroffenen miteinbezogen werden.
Type: Publication
„Elukvaliteeti parandav ühine planeerimine” on terviklikumat piirkondlikku planeerimist edendava projekti NEW BRIDGES üks viimaseid väljundeid. Käsiraamat on mõeldud inspiratsiooniallikaks kõigile, kes on huvitatud avatuma, kaasavama ja interaktiivsema planeerimiskultuuri juurutamisest. Seda on võimalik kasutada mitmel moel. Selle abil võib alustada kogu linnapiirkonda hõlmavat koostööd ja…
Type: Publication
„Bendras planavimas siekiant geresnės gyvenimo kokybės“ – tai vienas iš galutinių projekto NEW BRIDGES, remiančio labiau integruotą požiūrį į regionų planavimą, rezultatų. Šio vadovo paskirtis – įkvėpti kiekvieną, norintį siekti atviresnės, labiau įtraukiančios ir interaktyvios planavimo kultūros. Jį galima naudoti įvairiai: kaip gidą siekiant miestų regionų bendradarbiavimo ir taikant gyvenimo…
Type: Publication
“Planera tillsammans för bättre livskvalitet” är en av slutprodukterna i projektet NEW BRIDGES som är avsett att främja en mer integrerad strategi för regional planering. Denna handledning är tänkt att fungera som en inspirationskälla för alla som är intresserade av att sträva mot en mer öppen, inkluderande och samverkande planeringskultur.
Type: Publication
The NEW BRIDGES online toolkit is a complimentary methodological package for the Planning together for Better Quality of Life –Guide for Integrated Management of Urban Rural Interaction. Available in EN, FI, SE, DE, LV, LT, EE, PL. (The toolkit has been archived)
Type: Toolkit