Pozitīva notekūdeņu apsaimniekošanas pieredze

Publication date: 
October, 2012

Efektīvas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas rezultātā rodas ārkārtīgi daudz dūņu. Piemēram, valstīs, kas pilnībā vai daļēji atrodas Baltijas jūras ūdensšķirtnē, notekūdeņu dūņu apjoms ir apmēram 3,5 miljoni tonnu sausnas gadā, un sagaidāms, ka līdz 2020. gadam tas pieaugs līdz gandrīz četriem miljoniem tonnu. Dūņu apsaimniekošana ir neatņemama mūsdienu sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības sastāvdaļa: ir svarīgi nezaudēt dūņās esošos barības elementus, izmantot to materiālu un energoresursu, kā arī rīkoties ar tām efektīvā un ilgtspējīgā veidā.