Integroitu johtaminen – Kohti paikallista ja alueellista kestävää kehitystä

Publication date: 
July, 2009

Integroitu johtaminen – Kohti paikallista ja alueellista kestävää
kehitystä esittelee lyhyesti integroidun johtamisjärjestelmän (IJJ,
engl. Integrated Management System, IMS), jonka avulla kunnat
ja seutukunnat voivat yhdistää kestävän kehityksen piirteitä
hallintokäytäntöihinsä.

Tämä järjestelmä kehitettiin Managing Urban Europe-25 (MUE-25)
-projektissa, jonka pani alulle ja jota osittain rahoitti Euroopan
komission ympäristöasioiden pääosasto kaupunkiympäristöjen
temaattisen strategian (TSUE) puitteissa. MUE-25-projektiin
osallistui yhteensä 25 eurooppalaista kaupunkia ja seutukuntaa.
Projektin alussa nämä 25 kaupunkia ja seutukuntaa osallistuivat
järjestelmän kehittämiseen kertomalla senhetkisistä kestävän
kehityksen hallintaa koskevista haasteistaan, vahvuuksistaan
ja visioistaan. Kaupunkien ja seutukuntien tarjoama panos oli
elintärkeää järjestelmän kehittämistä tukevalle tutkimukselle.
Näiden 25 kaupungin ja seutukunnan toteuttama järjestelmä
oli kaksivuotinen pilottiprojekti, jonka aikana kaupungit ja
seutukunnat raportoivat edistymisestään. Tämä työ auttoi
kehittämään paikallisen kestävän kehityksen mallin, jota voivat
käyttää hyväkseen kaikki kaupungit ja seutukunnat.

Tämä julkaisu on kattava mutta lyhyt versio täydellisestä
ohjeistuksesta, joka on saatavilla osoitteessa
www.localmanagement.eu